DNA - Hur kommer jag vidare?

Södertälje Släktforskarförenings DNA-träffar, under hösten, visade sig ha givit en god förståelse för innehållet i dagens DNA-föreläsning.
Den 22 november 2016 föreläste fil.kand. Magnus Bäckmark i ämnet. Magnus har sedan år 1998 varit heltidsverksam som uppdragssläktforskare och har följt de senaste årens utveckling av möjligheterna för DNA-jämförelse i släktforskning med intresse. Han har på eget förlag gett ut "Genvägar - praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning".
DNA-jämförelse ger möjlighet att klarlägga släktsamband mellan nu levande människor samtidigt som den ger ledtrådar till din historia 10 000-tals år tillbaka i tiden.
Magnus gav pedagogiska förklaringar till hur resultaten skall läsas och värderas. Han tipsade även om verktyget ADSA, som kan laddas ned till datorn från www.dnagedcom.com för att ytterligare hjälpa till med tolkningen av träffarna från Family Finder och på så sätt ringa in släktgrupper. Läs mer instruktioner på Magnus sida www.gronastubben.se 
Möjlighet gavs till allmänna frågor och kring personliga resultat.

Föreläsningen var mycket givande och välbesökt.