DNA-resultat

För att tillsammans hjälpa varandra att tolka och gemensamt bygga upp en kunskapsbank kring våra DNA-resultat har medlemmarna getts möjlighet att träffas i kamratcirklar, (KC).
Intresset blev stort och av den anledningen behövde föreningen skapa tre KC med samma innehåll. Det blev två KC över 3ggrx3 timmar och en KC heldag, 15/9x3, 27/10x3 och 23/10 heldag.
Innehållet blev bl.a. vad jag ska titta på - vad de olika resultaten betyder - behöver jag komplettera med ytterligare test - vilka grupper på nätet det är bra att vara delaktig i - hur kontaktas eventuella släktingar.
Alla som deltog var inloggade på sina respektive konton hos Family Tree DNA.

Dessa träffar är en bra föreberedelse inför Magnus Bäckmarks kvällsföreläsning den 22 november 2016.

Hur kommer jag vidare? 

Se Kalendarium