Fotsoldat i sjökrig

Lördagen den 11 oktober föreläste Kjell Åbrink om soldater i Gustav den III:s ryska krig i slutet av 1700-talet.
Kjell har forskat om 23 soldater från Bro härad.
En av dem är hans förfader Jan Jansson Alm, som enligt prästens anteckning var "vidlyftig" under sin levnad.
Vi fick en målande beskrivning av de svåra förhållanden som roddarna på galärskeppen levde under.
Det var 120 roddare, fem vid varje åra. De sov på och under sina roddarbänkar - under bar himmel.

Många intresserade kom, trots solen utanför, för att lyssna till föreläsningen, vilken var mycket lärorik och gav mersmak.
Kjell är naturligtvis välkommen tillbaka till oss.