Ett lärorikt föredrag

Idag den 6 april, lyssnade vi på när Ulf Berggren informerade om rättsväsendets uppbyggnad i Sverige på 1600-, 1700- och 1800-talet.

Han informerade bland mycket annat om brottmål och tvister, saköreslängdens betydelse, signalement på straffade, vinter-, sommar- och höstting, urtima ting, förvisning till Ingermansland, lagfartsprotokoll och förmyndarskapsprotokoll, ämbetslådan, hammarting, bergs- och gruvting.

Han informerade även om var de olika domböckerna finns arkiverade och i vilken ordning man kan söka sina anor i dessa böcker.
Ulf berättade på ett intressant sätt också om brott och straff gällande anor i sin egen släkt.

Medborgardagen

Medborgardagen blev en stor succé med
massor av besökare.
Emellanåt var det så många att man tvingades att släppa in besökarna i mindre grupper. Det var många föreningar som passat på att visa upp sig. Portarna slogs upp 12.00 och 16.00 var dagen över för oss utställare.
I år kunde vi se att det var många barnfamiljer och medelålders som besökte Södertälje Stadshus. Det blev ett antal besök hos oss där vi svarade på frågor och visade bilder med
anknytning till släktforskning.

Från vänster: Agne Karlsson, Peo Andersson, Sonnie Kimsjö och Tommy Östlund                                            

En trevlig dag på Stadsmuseet

Den 14 mars var vi på Stockholms Stadsmuseum och fick åka hiss ned till museet. Vår guide Sören Lindström guidade oss i två timmar och visade böcker från både nya och gamla Stockholm.
Hela sällskapet på 12 personer besökte Faktarummet där vi blev informerade om bl.a. Stockholmskällan för stockholmsforskning.
Faktarummet är öppet för forskning, se öppettider 
Tiden gick fort och vi rundade av dagen med att äta lunch tillsammans. Efter lunchen var en trevlig utflykt tillända.