Dagens tematräff

På dagens tematräff fick vi besök av Gunnar Bergstedt från DIS-Öst som är en regionförening till DIS. Han presenterade DIS-Öst och berättade bl.a. om deras kursutbud och DIS medlemstidning Diskulogen.

Gunnar informerade om DIS-ombuden och DIS-faddrarnas roll i hanteringen av Disbytutdrag och frågor om Disgen.
Han berättade om hur Disbyt-utdrag och
Gedcom-filer tas omhand och så småningom matas in i databasen Disbyt.
Gunnar beskrev bl.a. hur uppgifterna gällande orter och källor skall vara utformade för att uppgiftslämnaren skall få maximal tillgång till uppgifterna i Disbyt.
Vi fick även information om Dispos, Discount och DIS-Arkiv. Ett 20-tal besökare lyssnade och frågade intresserat och Gunnar svarade på alla våra frågor.