600 år av svenskt tryck ska digitaliseras

Samtliga svenska böcker, tidningar och tidskrifter från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgängliga. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Läst i Nättidningen svensk historia - läs mer här