Produkt-sök presenteras

Sveriges Släktforskarförbund presenterar Produkt-sök

Allt efter som tiden går kommer Produkt-sök att innehålla mer och fler produkter till släktforskarnas gagn.

Den nya databasen Produkt-sök finns att tillgå i Rötters faktabank. I nya Produkt-sök är det tänkt att släktforskare enkelt ska kunna hitta lokalt materiel utifrån landskap eller sitt intresseområde.
Det kan handla om produkter som finns till försäljning hos föreningen men också sådant som föreningen tillhandahåller gratis eller som ingår i medlemsavgiften.

Gå in nu och då på Produkt-sök och se hur databasen växer.