Kartutskrift - Lantmäteriet

Är du intresserad av kartor? Prova ett tips från en medlem. Tjänsten gör det enkelt att skriva ut en karta i pdf-format över önskat område i skala 1:50 000.

 klicka på https://kartutskrift.lantmateriet.se/

 klicka på ”Om tjänsten” längst ned på sidan …