Indelta soldater

Över en halv miljon uppgifter om svenska, indelta soldater finns nu sökbara i Centrala Soldatregistret. Därmed återstår "bara" mellan 100 000 och 150 000 soldater att registrera, uppskattar Björn Lippold, som startade projektet 1983.

Läs mer här i Nättidningen Svensk Historia