KB digitaliserar 290.000 sidor

Riksbibliotekarien har fattat beslut om en extra digitaliseringssatsning. Vilket innebär att Kungliga Bibliotekets digitala tidningstjänst kommer att utökas med ca 290.000 sidor äldre svenskt dagstidningsmateriel, inklusive Post- och Inrikes Tidningar.

Läs mer här