Forskardag - tema Fader okänd och DNA - för medlemmar

Lördagen den 11 maj 2019 arrangerades vårterminens sista forskardag. Parallellt med forskardagen sökte vi bland annat, fader okänd med hjälp av DNA.

Vi använde oss av vad vi lärt oss från torsdagens föreläsning för att söka fader okänd.
Forskardagarna är av deltagarantalet att döma populära och till hösten återkommer de.

Föreläsning om att hitta Fader okänd

Den 9 maj 2019, föreläste Christina Sagersten – om att Hitta Fader okänd med DNA

Christina gav oss konkreta tips hur vi kan gå tillväga för att fylla en lucka i vår forskning kring okända fäder.

Prata med dina bekanta. Ofta vet ex en mors väninna mer än du tror.
Använd arkiven. Husförhör, dop, bilagor, lysning, vigsel, konfirmation, flytt, bouppteckningar, barnmorskejournal etc
Att tänka på - att barn har rätt att veta men kan inte kräva en relation.

Det finns sex stycken DNA testbolag och med de flesta kan man föra över sitt resultat ifrån, till andra bolag.
Släktforskare i Sverige har oftast använt sig av FTDNA. Lägg upp ditt resultat på fler bolag för att få så många träffar som möjligt. Det autosomala testet säger mest.

En intressant föreläsning om ett område som är spännande, kan ge mycket ny information om dina anor och lösa gåtan.

Foto: Rose-Marie Svahn

Forskardag med tema - Den digitala världen

Lördagen den 13 april 2019 genomfördes forskardag med tema: Den digitala världen

Vi använde vad vi lärt oss från torsdagens föreläsning för vår egen forskning. Den som önskade kunde också använda sig av MyHeritage samt de databaser som används vid Öppet hus.

Vi blev så många att vi fick använda två rum för att få plats. Som alltid var det ett fint tillfälle att i glada släktforskares lag få sitta länge för att forska med hjälp av varandra.