Föreläsning - Fader okänd

Torsdagen den 31 januari 2019 informerade Gunnar Engström om

”Hur du kan hitta en okänd fader”

Gunnar och Ulla Avér gav tips om olika tekniker för att lyckas.

Vi som var där fick oss några tankeställare till livs. Att man måste ha en tänjbar fantasi för att hitta bland kyrkböckernas utbud är helt klart.