Släktforskning på Gågatan och Folkuniversitetets Prova på-dag

Lördagen den 1 september 2018 fanns Södertälje Släktforskarförening (SSff) på gågatan, mitt i Centrum.
SSff informerade om föreningens verksamhet och om släktforskning.

Föreningen gav även information om samarbetet med Folkuniversitetet och deras arrangemang.

Intresserade kunde besöka SSffs Öppet hus där SSff fanns till hjälp för att visa mer om möjligheterna att söka i databaser efter anorna och samtidigt få mer information om grundkurser i släktforskning.
Med dagens digitaliserade arkiv, är det lättare att hitta sina anor.

DNA-Café med Christina Sagersten

Onsdagen den 23 maj 2018 var Christina Sagersten, hos oss för att hjälpa oss med våra DNA-frågor.

Deltagarna hade i förväg fått möjlighet att ställa frågor. Christina gav oss svar på dessa med sin fantastiska kunnighet på ett, för oss, förståeligt sätt.
Hon berättade om delar av sin egen forskning och hur hon gått tillväga för att se sambandet mellan DNA-träffar.

Hon tipsade oss om olika program som vi kan använda och cirkulerade bland deltagarna och gav hjälp med goda råd och anvisningar.

Det är lätt att förstå att släktforskning med DNA som hjälp, är energislukande, givande och otroligt intressant.

Föreläsning - Historiska kartor

Tisdagen den 8 maj 2018 kom Lena Norberg, expert från Lantmäteriet, till oss och visade hur
vi, via Lantmäteriets digitaliserade arkiv, hittar bl.a. torp, gårdar och kvarter från olika tidsperioder, ex.vis före och efter Storskiftet.
De kartor och akter som finns i arkivet från år 1628, till och med år 1928 går att hitta på Lantmäteriets hemsida. Dessa kartor går att köpa direkt från Lantmäteriet.
På grund av Personuppgiftslagen ligger inte kartorna efter år 1928 på nätet utan kan beställas.
Lena kunde konsten att göra ämnet spännande och innehållsrikt.
Vid ett Laga skifte innehåller Laga protokollet, delningsbeskrivningen, vad den som yrkade på laga skifte ville ha och redovisning av vad den som yrkat fick i skiftet.
Lena visade hur man kan se, med utgångspunkt från Laga skiftet, var torpet ursprungligen låg, när man jämför med Storskiftet.
Lena informerade även om hur vi kan/får använda kartorna som vi laddar ner.

En mycket efterlängtad och intressant föreläsning.