Expertlunch på biblioteket

Rose-Marie Svahn och Gunnar Engström var på biblioteket för att prata om släktforskning, föreningen, den digitala världen och DNA.
45 minuter gick snabbt. Av åhörarna var några släktforskare.
Det fanns ett intresse för kurser och medlemskap likväl som för DNA.
Lokalen var perfekt och bjöd upp till en dialog mellan föreläsare och publik.