Enskilda arkiv

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara och tillgängliggöra arkiv från föreningar och verksamheter.
Boken Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här