Historiska kartor

Föreläsningen om Historiska kartor
Tisdagen den 8 maj, kl. 18.00 och cirka 2 timmar

Se Kalendarium