Hjälp i din släktforskning

Databasen

”Södertälje med omnejd”

Databasen ligger på USB-minne och innehåller sökbara avskrifter av

födda, vigda och döda

i socknarna i Södertälje och Nykvarns kommuner fram t.o.m. år 1900.

Beställ databasen via vår förenings hemsida, se menyn till vänster